Projektování a výstavba FVE
na volné ploše


provozování a technický servis repowering starších FVE na volné ploše
analytické činnosti
odborné poradenství FVE

Společnost Duellano s.r.o. se zabývá odborným technickým poradenstvím, analytickou činností, provozováním a technickým servisem fotovoltaických elektráren.

Jednatelé a zaměstnanci mají bohaté dlouholeté zkušenosti (již od roku 2008) s přípravou, projektováním, výstavbou, uvedením do provozu, provozováním a technickým servisem FVE v ČR, SR a Německu. Tým našich pracovníků je odborně a technicky způsobilý pro provedení technického posouzení FVE.

Monitoring

Základním předpokladem správného servisu FVE je kvalitní vzdálený monitoring výroby FVE.

S každým zákazníkem sjednáváme individuální podmínky monitoringu, jedná se hlavně o četnost kontrol výroby a dalších parametrů FVE. Nabízíme také možnost dodávky a montáže GSM komunikátoru, který signalizuje celkový či dílčí výpadek FVE, a to okamžitě zasláním SMS zprávy.

Pro monitoring výroby používáme několik monitorovacích systémů, které se dělí do dvou základních skupin:

1. Monitorovací systém od výrobce střídačů

Jedná se například o SMA Sunny portál, SolarMax portál, Schuco portál, KACO portál apod.

2. Monitorovací systém nezávislý na výrobci střídačů

Jedná se např. Meteocontrol, DOMAT control, apod.

Nedílnou součástí správného monitoringu je Reporting. Dle přání zákazníka provádíme denní, měsíční a roční reporting.

Důležitou součástí monitoringu a reportingu je porovnávání výroby ze střídačů a výroby z obchodního měřidla-elektroměru. K tomuto porovnávání využíváme webových portálů hlavní energetických společností E.ON a ČEZ:

Porovnávání výroby z monitoringu (výroba ze střídačů) vs. elektroměru (obchodní měření) je velice důležité pro odhalení případného problému s elektroměrem. Rozdíl mezi hodnotami z monitoringu a elektroměru musí být v určitých obvyklých hodnotách.

Výstavba nových FVE a repowering starších FVE

Společnost Duellano s.r.o. se zabývá odborným technickým poradenstvím, analytickou činností, provozováním, technickým servisem, výstavbou fotovoltaických elektráren a repoweringem starších FVE.

Jednatelé a zaměstnanci mají bohaté a dlouholeté zkušenosti (již od roku 2008) s přípravou, projektováním, výstavbou, uvedením do provozu, provozováním, analyzováním a technickým servisem FVE v ČR, SR a Německu.

Tým našich pracovníků je odborně a technicky způsobilý pro provádění těchto činností. V současné době nabízíme zejména vypracování projektové dokumentace a výstavbu nových FVE na volné ploše a nabízíme také návrh a provedení repoweringu starších FVE na volné ploše.Dispečink

dohledové centrum, pohotovost k výjezdům k poruchám

V návaznosti na vzdálený monitoring výroby provádíme na našem dispečinku-dohledovém centru, diagnostiku a vyhodnocování poruch a následně držíme pohotovost k operativním výjezdům k poruchám.

Dle přání zákazníka jsme schopni garantovat dohodnuté reakční doby a způsob řešení vzniklých situací na každé FVE.

Náš dispečink – dohledové centrum vyhodnotí aktuální situaci, vyplývající z monitoringu, zajistí porovnání důležitých parametrů a odchylek a zajistí okamžitou nápravu vzniklé situace, buď vlastním servisními techniky nebo prostřednictvím lokálních servisních partnerů tak, aby byl servisní zásah co nejrychlejší a nejúčinnější.

Pravidelné preventivní prohlídky

Další nedílnou součástí kvalitního servisu jsou pravidelné preventivní prohlídky, které odhalí budoucí problémy.

Naši servisní technici jsou vyškolení k servisu FV střídačů, jak centrálních, tak decentrálních. Jedná se o následující výrobce střídačů:

SMA
SolarMax
PowerOne a ABB
Ingeteam
VACON
Siemens
Schüco
Kaco
Fronius

V rámci naší servisní činnosti máme praktické zkušenosti se servisem následujících výrobců FV panelů:

First Solar
CSI
LDK
Solea
PVT, Hyundai,
REC Solar apod.

Reference

Provádíme servis na FVE s celkovým instalovaným výkonem 30MWp, níže uvádíme příklady některých našich FVE:

Admistrativní servis a výkaznictví

Pro každou FVE jsme schopni provádět veškeré výkaznictví, hlášení a podklady pro financující banku, ERÚ, OTE, podklady účetnictví apod.

Další činnosti

Majitelům FVE nabízíme dále následující činnosti:

Analýzu skutečného provedení stavby FVE

Vzhledem k dlouholeté zkušenosti se stavbou FVE v ČR, SR a Německu jsme schopni profesionálně zanalyzovat skutečné provedení stavby FVE a odhalit případné vady a anomálie a navrhnout řešení – odstranění těchto vad..

Jedná se například o nevhodné zastringování FV panelů, které způsobuje zbytečné snížení výroby z důvodfu zastínění řad mezi sebou v zimních měsících.

Analýzu dosahovaných výkonů-výroby včetně porovnání s ostatními FVE

Standardně provádíme kontrolu FV pole termokamerou, měření VA charakteristik FV panelů a mnoho dalších prací.

Jsme schopni porovnat „porovnatelné“, tzn. výrobu FVE v dané lokalitě se shodnou nebo podobnou technologií.

Optimalizaci výroby

Na základě předchozí analýzy provedeme po dohodě se zákazníkem například přestringování FV pole, změnu pracovního režimu střídačů a mnoho dalších prací, které mají pozitivní vliv na dosahovanou výrobu

Přijmeme servisního technika na servis fotovoltaických elektráren.

Požadujeme vyučen nebo SŠ/VŠ v oboru elektro, zkušenost se servisem elektrických zařízení.

Nabízíme dobré platové podmínky a různorodou práci.

Kontakt

Duellano s.r.o.
Haškova 17
638 00 Brno

office@duellano.cz
+420 778 092 013

kontaktujte nás přímo na tel.
+420 778 092 013

nebo na email:
office@duellano.cz
* Prosíme vyplňte povinná pole
Odeslat formulář
Děkujeme za zájem. Brzy se vám ozveme.